Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

1. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun -Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

2. SATICI VE ALICI BİLGİLERİ

2.1. Satıcı Bilgileri

Unvan: Azim Ticaret Teknoloji A.Ş. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Adres: Gazi Caddesi, No:26/A, Merkez / ELAZIĞ

Tel: +90 424 236 16 16

E-posta: bilgi@azimticaret.com.tr

2.2. Alıcı Bilgileri

Müşteri olarak www.azimticaret.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişinin, üye olurken veya sipariş verirken kullandığı adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. ÜYE,www.azimticaret.com.tr alışveriş sitesindeki söz konusu işlemleri sırasında beyan ettiği bilgilerin doğruluğundan ve kendisine verilen şifre ile kullanıcı bilgilerinin korunmasından sorumludur.

3.2. ÜYE site içindeki ve üyelik sözleşmesinin eki sayılan tüm hükümleri okumuş ve incelemiştir.ÜYE söz konusu beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri hür iradesi ile beyan ettiğini, bilgilerin yanlış çıkması durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.

3.3. ÜYE 18 yaşından büyük olduğunu beyan eder. 18 yaşından küçük kişiler ile sözleşme yapılamaz.

3.4. ÜYE internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.

3.5. Taraflar arasında yapılan bu sözleşme hükümleri çerçevesinde SATICI, ÜYE'nin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderebilecektir.

3.6. Sistemde meydana gelen hata veya yazım yanlışlarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından, bağlantı hatalarından SATICI sorumlu değildir.

3.7. Ürün bedeline kargo ücreti ve diğer hizmetler dâhil değildir. Kredi veya nakit kartlar ile yapılan işlemlerde bankaların almış oldukları her nevi ücret ve diğer masraflardan yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

3.8. SATICI,ürünü eksiksiz teslim etmek ile sorumludur. ÜYE ürünün kendisine teslimi sırasında ürünü muayene etmek ve eksik ya da hasarlı olması durumunda kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutturmak zorundadır. Aksi durumda ürün mükemmel durumda teslim edilmiş sayılır.

3.9. SATICI’nın sözleşme konusu ürünü tedarik etmesi imkânsızlaşması halinde tek taraflı olarak siparişi iptal edebilir.

3.10. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni mal teslimi yapamaz ise bu durumda bu sebebin sürdüğü süre teslim süresine eklenir. ÜYE mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile meydana gelen gecikmeden SATICI’yı sorumlu tutamaz.

3.11. Sözleşme konusu ürünün stokta bulunmadığı hallerde SATICI ÜYE’yi haberdar ettikten sonra ÜYE tarafından ödenen bedellerin SATICI tarafından iadesi gerçekleştikten sonra SATICI’nın ürünü teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

3.12. ÜYE söz konusu alışverişi kredi kartı veya nakit kart ile yapması durumunda bu kartın kullanımından doğan tüm sorumluluk ÜYE’nin kendisine aittir. SATICI gerek gördüğü durumlarda kimlik doğrulaması isteyebilir. Bu durumda ÜYE kimliğini doğrulamaz veya işlem yapılan kredi kartı hamili olduğu tespit edilemez ise SATICI yapılan işlemi iptal edebilir. Bu durumda ÜYE’nin herhangi bir talebi olamaz.

3.13. SATICI yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunduğu sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması,kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.14. Kredi kartı ile yapılan satışlarda iade talebi bulunması halinde, nakit iade yapılamaz. Bu durumda iade kullanılan kredi kartına göre banka üzerinden yapılır.

3.15. www.azimticaret.com.tr adlı alışveriş sitesinin tüm mülkiyeti ve fikri ve sınai hakları SATICI’ya aittir. SATICI sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve ÜYE’nin üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

3.16. ÜYE www.azimticaret.com.tr sitesi kullanımı sırasında veya sonrasında herhangi bir zarar veya nedenle tazminat talep etme hakkı olmadığını beyan ve kabul eder.

3.17. www.azimticaret.com.tr sitesinde adı geçen ürünler, sahiplerinin ticari markaları olup www.azimticaret.com.tr ile alakası bulunmamaktadır.

3.18. Siteye bağlantı güvenliğinden ÜYE sorumludur. Bağlantı güvenliği nedeni ile oluşacak güvenlik zafiyetinde SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.19. Taraflar SATICI’nın bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.20. KDV,bandrol veya diğer vergilerdeki değişiklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır.

4. YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Elazığ Merkez Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

5.ONAY HÜKMÜ

ÜYE’nin üyelik işlemlerini tamamlaması ile birlikte bu sözleşme taraflarca kabul edilmiş ve elektronik olarak imzalanmış olur.